Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze site (www.1transvir.nl) is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden.

U wordt geacht hiervan kennis te nemen. De site (www.1transvir.nl) (hyperlinks inbegrepen) kan/wordt steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de site

Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, correct en actueel mogelijk is.
Ondanks alle inzet van ons team kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en actueel is bijgewerkt.

Als de op (of via) de site verstrekte informatie foutief vertoont, zullen wij deze informatie zo snel mogelijk te corrigeren/updaten.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie/specificaties.

Hyperlinks en (door)verwijzingen

Op/via de site (www.1transvir.nl) wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. 
Wij beschikken dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. 

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site 1TransVir B.V. via contactformulier.